Uppmuntran till funktionärer

Föreningen vill ge något tillbaka till de medlemmar som ställer upp och hjälper till på föreningens aktiviteter.

Därför har föreningen ett poängsystem där du som medlem får poäng när du ställer upp som som funktionär före/under/efter våra tävlingar eller jobbar på någon av föreningens arbetsdagar.
Poängen omvandlas sedan till uppmuntringspriser som delas ut vid nästkommande årsmöte.

Poäng fördelning

Funktionär på lokal tävling (heldag)   4 p
Funktionär på lokal tävling (del av dag) 2 p
Funktionär på klubbtävling    1 p
Förberedelser inför tävling
(ex. städa, bygga bana, baka mm)
1 p
Arbetsdag (heldag)  2 p
Arbetsdag (del av dag)  1 p                                 
Ansvarig för klubbaktivitet1 p

Uppmuntringspriser

Nivå 1 6-8 poängPresentkort 100 kr på Hööks
Nivå 2 9-13 poängPresentkort 200 kr på Hööks
Nivå 314- poäng Presentkort 300 kr på Hööks