Att vara funktionär

Vi har alltid behov av funktionärer, både erfarna och nybörjare på våra tävlingar. Vill du vara med så kontakta någon i tävlingssektionen.

Här finner du beskrivningar av vilka funktionärer som behövs för de olika tävlingarna och en kort beskrivning av vad man ska göra.

Tävlingsledare
”Projektledare, sammanhållande”   
Funktionärer på plats med rätt uppgift
Bistå sekretariat, överdomare, andra.     

Speaker
Vid dressyr och WE-tävlingar, sköter även musik. 

Domare
Vid hopptävlingar är hen även speaker och sköter musiken.

Domarsekreterare
Skriver det domaren säger, det är bra att ha gått igenom aktuella program i förväg så att man kan programmet. Tar med protokoll, pennor, startlistor, banskisser mm som hämtas i sekretariatet.

Tidtagare
Vid hopp och WE-tävlingar.
Tar med tidtagarur från sekretariatet.  Domaren ansvarar för att tidtagning sker rätt.
Klockan startar när startflaggan fälls och stoppar när målflagga fälls eller när hästen passerar startlinjen/mållinjen från rätt håll.
Om vägran där domaren säger vänta stoppas klockan vid vänta.  Tidtagningen startas igen när hästens framben lämnar marken vid hindret där vägran skedde.

Datortidtagare (1* hopptävling)
Sköter rapportering och tidtagning via Equipe.

In-utsläpp
Släpper in/ut ekipaget från banan. Öppna när domaren har tackat ekipaget och det är fullt klart att ritten är slutförd. Dirigera så att det inte blir krock vid in-/utsläppet.

Hästkontrollant (WE)
Kontrollerar hästens mungipor och sidor så det inte förekommer något blod. Om det gör det så ska överdomaren tillkallas.

Protokollhämtare
Används vid dressyr och WE-tävlingar.
Hämtar protokoll och går snabbt till sekretariat med detta.

Sekretariat
Kontrollerar vaccination
Svarar för att protokoll finns för alla startande, rätt program.
Summerar poäng och beräknar procenttal. Sammanställer resultat.
Sammanställer/skickar resultat till Online Equipe, TDB, hemsidan och Facebook mfl.
Ansvarar för att prisutdelning sker i omedelbar anslutning till klassen.
Ger speaker information om placeringar, hederspriser, sponsorer mm

Banpersonal (vid hoppning och WE)

  • Startflagger, flaggan lyfts när domaren säger Varsågod och rid. Fäll flaggan när hästen passerar startlinjen från rätt håll.
  • Målflagger, flagganlyfts när ryttare rider mot sista hindret.
  • Hinderpersonal, ska kunna banan så att man har god kontroll på var ekipaget kommer (inte vara i vägen) och vilka hinder som hoppas flera gånger (måste byggas upp snabbt vid rivning). Får inte röra hinder som inte uppenbart är rivna förrän ekipaget passerat målflagga eller domaren sagt vänta för att hinder ska byggas upp.

Framhoppning (hoppning)
Framhoppningshindrens höjd och längd får inte överskrida pågående klass med mer än 10 cm klassens höjd. Det ska finnas personal på framhoppningen från 30 minuter före första klass

Parkeringsvakt
Hälsar välkommen och anvisar parkeringsplats.

Servering
Försäljning av godis, dryck och mat.