Funktionärer

Det är roligt med tävlingar och andra aktiviteter men hjälps vi åt blir det ännu bättre!

Föreningen vill att alla medlemmar hjälper till på minst en klubbtävling och en 1-3* tävling. Vill någon hjälpa till på flera går det naturligtvis bra.

Du kan själv bestämma vilka datum du ska hjälpa till (information läggs ut om det på hemsidan). De som inte har önskat några datum (innan utsatt datum) tilldelar vi två datum.

Funktionärsbeskrivning, här kan du läsa lite kort vad man gör i de olika rollerna.

Skulle datumen du valt eller fått dig tilldelade inte fungera är det upp till dig att byta dessa med någon annan medlem. Du måste även kontakta tävlingssektionen (smedstorpsrs@gmail.com) så vi vet att det ett byte har skett.  

Uppmuntran till funktionärer

Föreningen vill ge något tillbaka till de medlemmar som ställer upp och hjälper till på föreningens aktiviteter.

Därför har föreningen ett poängsystem där du som medlem får poäng när du ställer upp som som funktionär före/under/efter våra tävlingar eller jobbar på någon av föreningens arbetsdagar. Poängen omvandlas sedan till uppmuntringspriser som delas ut vid nästkommande årsmöte.

Sedan kan du som medlem även söka: