Valberedning och Revisorer

Valberedning
Göran Blom
Goran.blom@hotmail.se
Marie Svensson
Carina Jönhill Nord

Revisorer
Camilla Wånggren

Revisorssuppleanter
Anna Blom