Antidopingplan för Smedstorps Ryttarsällskap


Beslutad på av Smedstorps RS styrelse 2023-11-12

Vi vill:

Smedstorps RS grundinställning är enkel. Att dopa sig är fusk. För att konkretisera detta arbetar vi efter följande tre punkter:

• Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

• Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.

• Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Under 2017 genomförde föreningen Riksindrottsförbundets antidopingarbete Vaccination mot doping.

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening:

Smedstorps RS arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet enligt en antidopingplan och en beredskapsplan för akuta insatser.

Arbetet innebär bland annat att sprida information till medlemmarna om antidopingplanen. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att i slutändan ligger ansvaret på den individuelle utövaren.

Riskerna med doping är så stora, priset så högt, konsekvenserna så allvarliga att varje gång någon säger nej till doping har massor av människor vunnit en stor seger. Smedstorps RS är självklart emot all form av doping. Som idrottsförening och medlem i Riksidrottsförbundet följer vi dessutom de bestämmelser som gäller för alla idrottsföreningar.

Förebyggande åtgärder:

 • Styrelsen är antidopingansvariga. Detta innebär ett ansvar för att åtgärderna genomförs och gör en tidsplan för när de ska vara genomförda.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
 • Vi informerar våra medlemmar om Antidoping Sveriges tipsfunktion för misstänkt doping.
 • Vi prenumererar på Antidoping Sveriges nyhetsbrev och sprider aktuella nyheter till våra medlemmar.

Ledare/tränare:

 • Vi informerar klubbens ledare/tränare och övriga medlemmar om gällande antidopingplan.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra e-utbildningen Ren vinnare.
 • Ledare/tränare tar upp antidopingfrågan vid behov med sina aktiva genom att använda Antidoping Sveriges handledning ”Antidopingsnack”.

Akuta åtgärder

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa.

Uppföljning

Antidopingplanen följs årligen upp av SRS styrelse och aktualiseras vid behov”.

Skriv ut