Antidopingplan för Smedstorps Ryttarsällskap


Beslutad på av Smedstorps RS styrelse 2017-10-01
Reviderad 2020-11-20

Smedstorps RS grundinställning är enkel.
Att dopa sig är fusk. För att konkretisera detta arbetar vi efter följande tre punkter:
• Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
• Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
• Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
Under 2017 genomförde föreningen Riksindrottsförbundets antidopingarbete Vaccination mot doping. Det innebär att vi aktivt arbetar för en dopingfri verksamhet enligt en antidopingplan och en beredskapsplan för akuta insatser. Arbetet innebär bland annat att utbilda alla lagledare i antidoping och att sprida information till
medlemmarna om antidopingplanen. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera
att i slutändan ligger ansvaret på den individuelle utövaren.
I november 2020 har föreningen upprepat arbetet och gjort några mindre
justeringar.
Känner du som aktiv eller anhörig att det finns frågor kring detta är du
välkommen att kontakta vår antidopingansvarig:
Agneta Wikblom tfn. 070-438 74 59

Handlingsplan

Så här gör vi för att förebygga doping i Smedstorps RS.
Förebyggande
Riskerna med doping är så stora, priset så högt, konsekvenserna så allvarliga att varje gång någon säger nej till doping har massor av människor vunnit en stor seger.
Smedstorps RS är självklart emot all form av doping. Som idrottsförening och medlem i Riksidrottsförbundet följer vi dessutom de bestämmelser som gäller för alla idrottsföreningar.
• Vi har utsett en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
• Vi ska vara helt fritt från doping.
• Vi bedriver en naturlig och hälsosam träning utan droger.
• Riksidrottsförbundet kan när som helst genomföra oanmälda dopingtester.
• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation.
• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
• Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF som vi sätter upp i våra lokaler.
Våra ledare/tränare.
• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
• Vi uppmanar klubbens ledare/tränare att genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera
• Vi uppmanar klubbens ledare/tränare att te upp dopingfrågan med sina aktiva och använda RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
Övriga funktionärer
• Vi informerar om gällande antidopingplan.
• Vi uppmanar klubbens funktionärer att genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera
Klubbens medlemmar
Smedstorps RS är en ideell idrottsförening och vi informerar klubbens
medlemmar genom att:
• Informerar om gällande antidopingplan.
• Uppmanar klubbens medlemmar att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera.
• Delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” till våra medlemmar.

Akut

Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa.
Ansvarig för beredskapsplanen är i förstahand klubbens dopingansvarig.

Uppföljning

Antidopingplanen följs årligen upp av SRS styrelse och aktualiseras vid behov”.

Skriv ut