Ansök om funktionärs-, tränings- och resebidrag för resor i samband med tävlingar

Alla som är medlemmar i föreningen och inte har löst tävlingslicens för någon annan förening/klubb kan ansöka om bidragen.
Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda innan det första tränings-/tävlingstillfället som du ansöker bidrag för.

Ansökan skickas till, smedstorpsrs@gmail.com
18 december är sista dag att ansöka.
Underlag som kommer in senare kommer inte att hanteras.

Träningsbidrag

Riktlinjer för träningsbidrag

Träningar ska vara genomförda under 2022.
Pay and jump/programridning eller liknande räknas inte som träning eller tävling.
Tänk på att kvittot/fakturan ska ska innehålla belopp, moms och total summa för att vara giltigt och att ansökan ska vara underskriven.

Resebidrag

Riktlinjer för bidrag till resekostnader i samband med tävling

Tävlingar ska vara genomförda under 2022.
Utdrag från TDB ska bifogas som underlag.

Funktionärsbidrag

Riktlinje till officiella funktionärer

Funktionärslicens ska vara löst för 2022.

Frågor?

Kontakta Åsa Kempe, 076-050 16 47 (kvällstid). Svarar jag inte skicka ett sms så ringer jag upp.