Ni vet väl att SvRF har en medlemsombudsman

Medlemsombudsman är till för att ge föreningar och enskilda medlemmar råd och stöd i olika frågor.

Vart kan jag vända mig?

Svenska Ridsportförbundets Medlemsombudsman

Medlemsombudsmannen kan du nå via e-post eller telefon, 0220-456 00. Personal på Svenska Ridsportförbundets kansli tar emot ditt samtal. Läs mer HÄR

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se
Barnens hjälptelefon: 116 111 
Föräldratelefonen: 077 – 150 50 50
Brisbot – en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger
Här finns en film om hur du som misstänker att ett barn far illa kan göra en orosanmälan.

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten – RF tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se, ett stöd i arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen.

Brott ska alltid anmälas till polisen

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se, 08 – 692 29 50

Rädda Barnen, www.rb.se, 08 – 698 90 00

Barnafrid – nationellt kunskapscenter http://www.barnafrid.se/

Stiftelsen Friends finns till för varje skola, förskola, idrottsförening och företag som vill förebygga och stoppa mobbning. Tillsammans med Friends och satsningen “Trygga ledare” arbetar vi för en tryggare ridsport.  

Orosanmälan till socialtjänsten

Om du tror att någon som är mellan 0 och 20 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.
All personal som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa.

Här är Socialtjänstens information om hur det går till att anmäla att ett barn far illa:

 1. Ring gärna och samråd med oss på barn- och ungdom. Då får vi en chans att ställa frågor, och ofta mår du själv bättre när du har fått berätta vad du har uppfattat om situationen. Du kan dessutom göra en muntlig anmälan om du vill.
 2. En anmälan kan även vara skriftlig.
  Om du vill göra en skriftlig anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan till socialtjänsten om barn eller ungdom som far illa.
  Om du inte kan svara på alla frågor i blanketten så tänk på att ge oss så många och så tillförlitliga uppgifter som möjligt. Vi behöver kunna hitta den individ som inte har det bra vid den tidpunkt som vi försöker söka upp personen. Det blir också lättare för oss att få en bra kontakt med de vuxna omkring barnet om vi har mer information.
 3. Vi ser helst att du uppger ditt namn och telefonnummer i anmälan, så att vi kan återkomma till dig med frågor. Men du har också rätt att vara anonym.
 4. När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd är vi skyldiga att utreda barnets situation och behov. Vi kontaktar barnets föräldrar eller vårdnadshavare för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.
 5. Vi utreder enligt BBIC – Barnens behov i centrum
  BBIC är ett system för att utreda, planera och följa upp insatser för barn i den sociala barnavården. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens webbplats.